Langmarkskolens vision er at være østbyens attraktive skole for børn, unge, deres forældre og medarbejdere. Skolen tæller godt 500 elever og ca. 60 engagerede lærere, der hver dag går på arbejde for at sikre høj faglighed, så alle elever udnytter deres potentiale.


Langmarkskolen er en skole i positiv udvikling, hvor fællesskab og samskabelse danner grundlag for progression. En del af skolens elever er idrætselever, som sideløbende med undervisning kan udvikle deres talent. Idræt og bevægelse er ligeledes et grundelement for alle elever, når det gælder læring og trivsel.