Horsens Idrætsskole

Langmarkskolens vision er at være Østbyens attraktive skole for børn, unge, deres forældre og medarbejdere.

Distriktets elever og forældre tilvælger skolen, som nyder respektfuld anerkendelse på baggrund af skolens profil:

  • Høj faglighed – hvert barn udnytter sit potentiale
  • Idræt og bevægelse – som grundlag for læring og trivsel
  • Fællesskab og samskabelse - som grundlag for udvikling og progression